Rugopol RP-375 Çelik Macun

Image

Rugopol RP-375 Çelik Macun

Özellikler

- Dolgu ve yoklama macunu olarak kullanılabilir. - Tatbikatı kolay olup, uygulama anında akmaz, delik ve çizgi yapmaz. - Çabuk kurur, düşük hava sıcaklıklarında dahi kısa bir süre sonra zımpara yapıla bilinir. - Zımparası yumuşak ve kolaydır. - Yırtılma riski yoktur. - Elastikiyeti ve Darbe Direnci yüksektir.

Yüzey Hazırlığı

Temizlenmiş çıplak Sac, galvaniz, fiberglas, ahşap ve polyester yüzeyler, Epoksi astarlı yüzeyler üzerine uygulanabilir. Macun uygulanacak yüzeyler temizleme tineri kullanılarak kir, yağ ve gres gibi maddelerden iyice temizlenir. Yüzeyde paslı bölgeler var ise temizleme tineri kullanmadan önce bu bölgeler kalın zımpara kâğıdı ile metal parlaklığı elde edilinceye kadar zımparalanır. Kusma yatkınlığı ve termoplastik özelliği olmayan, iyice sertleşmiş eski boyalı yüzeyler iyi durumda ise temizlenir, zımparalanır ve polyester macun uygulanır. Bunun dışında kalan eski boyalı yüzeylerde metale kadar zımpara yapılmalıdır. Polyester Macuna %1-2 oranında sertleştirici ilave edilir ve çelik ile uygulanır. Sertleşen macun P80-180 numara zımpara kâğıdı ile zımparalanır.

Üzerine Uygulanabilen Ürünler

Üzerine her türlü 1K ve 2K astarlardan biri uygulandıktan sonra, üzerine, Her herhangi bir son kat boya uygulanabilir.

Öneriler

Tüm polyester macunlarda olduğu gibi, polyester macun da asit sertleştiricili ürünler üzerine uygulanmamalıdır. Tüm Polyester macunlarda kurumayı hızlandırmak amacıyla önerilen miktardan fazla sertleştirici karıştırıldığında, peroksit kusma nedeniyle son kat boyalarda renk değişikliği problemi ile karşılaşılabilir. Belirtilen miktardan fazla sertleştirici kullanmayınız Macun ve sertleştiriciyi çok iyi karıştırınız.

Uygulama ortamında bağıl nem %45-65 uygulama yapılacak yüzey, ortam ve ürün sıcaklığı 5-30°C olmalıdır. Düşük sıcaklık ve yetersiz hava sirkülâsyonu veya yüksek nem oranı kuruma zamanlarını geciktirir ve ürün performansını negatif etkileyebilir.

Fiziksel Özellikler