Rugopol Fiber Macun RP-333

Image

Rugopol Fiber Macun RP-333

Özellikler

Elyaf içeriği ile kaporta gövdesindeki delikleri kapatmak için kullanılan, sac yüzeylere uygun iki bileşenli polyester macun.

Yüzey Hazırlığı

Temizlik tinerleri kullanarak yüzeyde bulunan kirlilikleri gideriniz. Sac: Yağ giderme işleminden sonra P80 kum ile kuru zımpara yapılır. Eski boyalı yüzeyler: P 80 kum kuru zımpara ile metale kadar açılır, P 180 kum kuru zımpara ile kenar alıştırması yapılır. Polyester yüzeyler: Yağ giderme işleminden sonra P 220 kum ile kuru zımpara yapılır.

Üzerine Uygulanabilen Ürünler

Üzerine her türlü 1K ve 2K astarlardan biri uygulandıktan sonra, üzerine, Her herhangi bir son kat boya uygulanabilir.

Öneriler

Tüm polyester macunlarda olduğu gibi, polyester macun da asit sertleştiricili ürünler üzerine uygulanmamalıdır. Tüm Polyester macunlarda kurumayı hızlandırmak amacıyla önerilen miktardan fazla sertleştirici karıştırıldığında, peroksit kusma nedeniyle son kat boyalarda renk değişikliği problemi ile karşılaşılabilir. Belirtilen miktardan fazla sertleştirici kullanmayınız Macun ve sertleştiriciyi çok iyi karıştırınız.

Uygulama ortamında bağıl nem %45-65 uygulama yapılacak yüzey, ortam ve ürün sıcaklığı 5-30°C olmalıdır. Düşük sıcaklık ve yetersiz hava sirkülâsyonu veya yüksek nem oranı kuruma zamanlarını geciktirir ve ürün performansını negatif etkileyebilir

Fiziksel Özellikler